Newyddion

Ysgol Undydd Rhisga 02-03-13

Argraffu
PDF

Cystadleuaeth

Argraffu
PDF

Cyfle i ennill taleb gwerth £10 wrth rannu stori rhamantus!

Dyma ychydig o awgrymiadau i helpu chi ar eich ffordd.

• ‘Sut wnest ti gyfarfod dy gariad’ ‘ How did you meet your partner?’

• ‘Sut wnest ti ofyn iddo ef /hi dy briodi? ‘ How did you ask him / her to marry you?

• ‘Ble aethoch chi ar eich dêt cyntaf? ‘ Where did you go on your first date?’

 

Anfona neu ebostia dy stori at Catrin Evans, Swyddog y Dysgwyr i’r cyfeiriad isod.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 40 Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DU

Ebost – Mae'r cyfeiriad ebost yn cael ei warchod rhag spam bots, rhaid i chi alluogi Javascript i'w weld.

 

Bydd y stori orau’n derbyn taleb gwerth £10 i’w wario ar nwyddau’r Eisteddfod neu docyn i’r maes.

Dyddiad cau: 22 Chwefror 2013

 

Os wyt ti'n cael blas ar rannu dy stori serch, beth am gystadlu yn un o'r cystadlaethau arbennig sydd gennym ar gyfer dysgwyr yn yr Eisteddfod.

Clicia yma am ragor o wybodaeth. Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau ar gyrion tref Dinbych o 2-10 Awst. Os wyt ti'n dysgu Cymraeg ac yn chwilio am ragor o wybodath, cysyllta gyda'r Eisteddfod neu galw draw i Maes D canolfan dysgu Cymraeg ar y Maes.