Newyddion

Clwb y Diwc, Mai 17

Argraffu
PDF

Ysgol Haf Gymraeg Coleg Harlech

Argraffu
PDF

YSGOL HAF GYMRAEG 2013


13 - 19 Gorffennaf


£380 preswyl (prydau llawn a llety yn y Neuaddau Preswyl)

£135 di breswyl (gofyn am gonsesiynau)


Mae CAG(G) Coleg Harlech yn arbenigo mewn darparu amrywiaeth eang o gyrsiau preswyl a chyrsiau yn y gymuned i oedolion. 

Mae’r rhaglen cyrsiau byr yn cynnig cyfle i chi astudio yng Ngholeg Harlech a rhannu syniadau â phobl o’r un meddylfryd â chi. 

Mae gan y tiwtoriaid brofiad helaeth o ddysgu oedolion a bydd eu brwdfrydedd at y pwnc yn eich ysgogi a rhoi mwynhad i chi.

Bydd y myfyrwyr yn cael eu dysgu mewn tri dosbarth a fydd yn addas ar gyfer dechreuwyr, dysgwyr canolradd a dysgwyr uwch - gweithgaredd ychwanegol ei restru isod Bydd gweithgareddau ychwanegol yn cael ei drefnu gan gynnwys teithiau ac adloniant gyda'r nos.

Mae Coleg Harlech wedi’i leoli yng nghanol harddwch Parc Cenedlaethol Eryri, a cheir oddi yma olygfeydd gwych dros Fae Tremadog. Pan na fyddwch yn astudio, gallwch fanteisio ar y cyfleoedd lleol, gan  gynnwys Castell Harlech, Clwb Golff Royal St David’s, ynghyd â’r pwll nofio dan do cyhoeddus, y cyrtiau tenis a’r ganolfan chwaraeon yn Harlech neu gallwch gerdded i lawr at y traeth lle mae milltiroedd o dywod melyn i fwynhau’r machlud ysblennydd.

Eleni, gallwch drefnu eich lle ar-lein ar y dudalen we ganlynol
www.harlech.ac.uk/cy/residential/short-courses.php

Coleg Harlech WEA,

Harlech, Gwynedd,

LL46 2PU 01766 781900

Mae'r cyfeiriad ebost yn cael ei warchod rhag spam bots, rhaid i chi alluogi Javascript i'w weld.

www.harlech.ac.uk

Facebook Coleg Harlech WEA Cymraeg