Ddoe a Heddiw

Argraffu
PDF
Cliciwch ar y Map

Unable to read/write the source directory (/home/www/acen.padrig.co.uk/htdocs/images/stories/Cymru/Y_Gymraeg/ddoe_a_heddiw/Cymraeg/), please verify the directory permissions (Go to: Fix permissions tutorial)

 

Mae’r iaith Gymraeg tua 1500 oed. Datblygodd y Gymraeg o’r Frythoneg – iaith roedd pobl yn ei siarad ar draws Prydain – tua’r chweched ganrif [6G].

Dros ei 1500 mlynedd o fodolaeth mae ei defnydd fel iaith bob dydd a iaith gweinyddu wedi gweld llanw a thrai, wrth iddi geisio bodoli ochr yn ochr ag un o ieithoedd mwyaf grymus y byd – Saesneg.

Bu rhai’n darogan ei thranc ers blynyddoedd lawer, rhai’n dymuno ei gweld yn diflannu oddi ar wyneb y ddaear, ac eraill yn gwneud popeth o fewn eu gallu i sicrhau ei pharhad.

Ond, drwy bob storm a gormes, mae’r Gymraeg wedi goroesi ac wedi esblygu ac – yng ngeiriau'r canwr, Dafydd Iwan – ‘yma o hyd'!

Geirfa: Ddoe a Heddiw

bodolaeth – existence
gweinyddu
– adminstration
llanw a thrai
– flow and ebb
bodoli
– to exist
grymus
– powerful
tranc
– death
dymuno
– to wish
diflannu
– to disappear
daear
– earth 
parhad – continuation
gormes
– oppression
esblygu
– to evolve
yma o hyd – still here